Hotelliketjun asiakaspalvelutehtävissä palvelun tasalaatuisuus ja saumattomuus korostuvat. Asiakkaan on saatava odottamansa palvelu viipymättä hyvän asiakaskokemuksen rakentamiseksi.

Holiday Clubin hotelleissa kolmessa maassa siirryttiin yhdistetyn viestinnän puhelinvaihderatkaisuun. Contact center –toiminnot keskittämällä asiakaspalvelu parani ja hotellien toiminnan jatkokehitykselle avattiin mahdollisuus. Uuteen järjestelmään integroitiin myös osa vanhoja analogisia järjestelmiä sekä toteutettiin integraatiota ulkoisiin järjestelmiin.

Vintorin tarjoamasta ratkaisusta välittyi yhdistetyn viestinnän kokonaisuuksien syvällinen osaaminen. Projektin onnistumisessa ratkaisevaa oli asiantuntijoiden peräänantamattomuus ja ongelmien ratkaisukyky, kertoo Holiday Clubin ICT-Manager Ossi Pakkanen.